Przygotowanie plikow w autocadzie

Przygotowując rysunki w autocadzie  należy pamiętać przede wszystkim o marginesach drukarki które wynoszą  6mm w przypadku wydruków A4 i A3 oraz 5mm w przypadku większych arkuszy. W przypadku drukowania  formatu A3 oraz większych arkuszy drukujemy z rolki o następujących szerokościach  : 297 , 420 , 594 , 620 , 841 ,914.

Długość wydruku nie stanowi problemu. W przypadku formatów niestandardowych cena wydruku jest obliczona po zaokrągleniu do najbliższej standardowej wielkości w górę. W przypadku tworzenia ramki zewnętrznej do  rysunków trzeba się dostosować do powyższych szerokości  rolek stosując odpowiednio zmniejszony margines adekwatnie do skali rysunku.

Domyślnie w programie autocad rysujemy w skali 1:1 wymiary w milimetrach. Rysując duże elementy stosujemy różne skale jak np.: 1:20 ; 1:50 ; 1:100 itp.

Sposób przygotowania do wydruku na przykładzie rysunku w formacie A3 (297mmx420mm) w modelu autocadzie 2009 LT

Ściągamy program pdf creator który posłuży nam  jako drukarka w każdym formacie.

Załóżmy że nie wiemy na jakim formacie wyjdzie nasz rysunek w danej skali . Wybieramy opcje drukuj. Naszym oczom ukaże się takie lub podobne w zależności od wersji okno:

Wybieramy naszą drukarkę (1)  format papieru (2)  w naszym wypadku A3 (297mm x 420mm) ;wybieramy co drukować  (3) -> okno -> zaznaczamy nasz rysunek. W razie potrzeby przy błędnym zaznaczeniu wybieramy ponownie okno (4) i zaznaczamy inny obszar. Następnie centrujemy (5)  dopasowujemy do arkusza (7) w podglądzie widać jak układa się nasz rysunek (8) w razie potrzeby zmieniamy orientacje (10) Jeśli nie widzimy panelu bocznego okna drukuj rozwijamy przez strzałkę w prawym dolnym rogu.

W skali wydruku przy polu jednostki (7) widać w jakiej skali mniej więcej należy nasz rysunek wydrukować.  Odznaczamy dopasowanie do arkusza i wpisujemy tą skalę jako liczbę całkowitą w naszym przypadku 5 jednostek. Jeśli na naszym podglądzie (8) pokazują się granice strony na czerwono czyli ujemne wartości w polu (6) oznacza to iż nasz arkusz (2) jest za mały o dwukrotność wartości w osi x lub/i y  w mm (6)

Dla czarno białych rysunków przy zapisywaniu do pdf należy ustawić styl monochrom (9) i zaznaczyć odpowiednią opcję by ten styl zastosować (11)

Kiedy ukończymy ustawianie do wydruku klikamy podgląd w lewym dolnym rogu aby zobaczyć jak będzie wyglądał nasz rysunek na wydruku. W razie potrzeby przesuwamy rysunek (najczęściej w osi x) Wpisując wyższą wartość by np. uzyskać z lewej strony margines do wpięcia rysunku.

Czasem zdarza się że nasz rysunek nie jest zgodny z żadnym standardowym formatem wtedy należy wejść we właściwości (1) i zaznaczać kolejne opcje aby wejść w ustawienia niestandardowe. 

 

Po ich ustawieniu zatwierdzamy wszystko klikajac ok i zapisujac w ten sposob ustawienia formatu. Po tym należy wybrać je z listy rozmiarów (2) na samym początku. Aby oszacować dokładną długość jaką będzie miał dany detal (np. tabelka) w mm po wydruku trzeba znać wartość skali wydruku (7)

Np. odcinek zmierzony w autocadzie mający długość 500mm na wydruku będzie miał 100mm przy skali w autocadzie (7) równej 1:5

500/(skala rysunku) = 100mm

Podobnie jak przy rysowaniu ramki dla rysunku na przykładzie rysunku A3 :

 

Rysując ramkę wewnętrzną wykańczającą rysunek  ważne jest to aby jej wymiar był pomniejszony o wartość marginesu w drukarce czyli np. dla skali wydruku w autocadzie 1:5 (7) wygląda to w ten sposób:

Bierzemy pod uwagę wielkość naszego arkusza w tym wypadku a3 pomniejszonego o margines drukarki w tym wypadku 6mm:  297-(2*6mm)= 285 wysokości oraz szerokość zmniejszoną o marginesy drukarki + ewentualne wpięcie rysunku czyli : 420-30= 390

Wymiar prostokąta - ramki wewnętrznej (w tym przypadku - skala 1:5 autocada) powinien mieć długość  1950 na szerokość 1425. Dlatego że:

390mm x skala rysunku = 1950

285mm x skala rysunku = 1425

 

  Najczęściej popełniane błędy:

 

  • Tabelka rysunku z imieniem i nazwiskiem autora jest za duża lub za mała.

           Żeby  tego unikać musimy zrozumieć skalowanie w autocadzie i jego zależność z rzeczywistym wymiarem po wydruku. Zostało to wyjaśnione

           powyżej.  Maksymalna długość tabelki powinna wynosić nie więcej niż 180mm.

  •  Podkładom  mapowym nie przypisujemy koloru 255.

            Jest to kolor biały nie drukowany przez nasze maszyny.

  •  Kreskowanie lub linie przerwywane mają złą skalę po wydruku.

           zaznaczamy oknem fragment rysunku który zawiera kreskowanie i drukujemy fragment tego rysunku we wlasciwej skali w celu sprawdzenia

  •  Elementów rysunku nie umieszczamy na warstwie  „defpoints”  

           Jest to warstwa pomocnicza programu autocad i nie wychodzi na wydruku.

  • Należy zwrócić uwagę czy ważne dla nas warstwy w menedżerze właściwości warstw nie mają przekreślonej opcji „drukuj”
  • Zapisując pliki do  pdf na których zależy nam by były czarno białe ustawiamy styl wydruku : monochrom (szczególnie tyczy się to rysunków zapisywanych na wielokolorowych warstwach,   a zwłaszcza w jaskrawych kolorach takich jak żółty)

           Wyjątkiem jest przypadek kiedy nasze rysunku mają wypełnienia typu solid na których są naniesione wymiary. Użycie stylu

           monochrom spowoduje zlanie tła wypełnienia z naniesioną  na to wypełnienie inna warstwą

  • Unikamy stosowania kolorów jaskrawych w rysunkach kolorowych np. żółtego

           Opisy w takim kolorze są mało czytelne.

  •  Podczas zapisu do pdf za pomocą wbudowanego w autocada „dwg to pdf” podkład mapowy zmienia kolor z szarego na zielony

           Należy wtedy wejść we właściwości mapy i włączyć przezroczystość, dopiero wtedy zapisać jeszcze raz do pdf

  • Napis "wersja edukacyjna programu autocad"  na wydruku.

          Jeśli chcemy pozbyć się tego napisu przy wydrukach   należy stworzyć jeszcze jedną warstwę na której nie umieszczamy żadnych innych

          potrzebnych obiektów, a  nastepnie zapisujemy rysunki programem wbudowanym w autocada: dwg to pdf. Przy wydruku prosimy

          w drukarni o wyłaczenie ostatnie warstwy pdf. Napis powinien zniknac.

         

 

Prawidłowe przygotowanie rysunków jest szczególnie ważne przy pracach dyplomowych gdyż wpływa na poprawę estetyki takiej pracy.

Wykonanie: STANISZEWSKI-IT PROJEKTOWANIE STRON SZCZECIN